PPP
Partnerstwo Publiczno-Prywatne dla samorządów
Koncesja a PPP
Umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym
Dialog techniczny
Materiały informacyjne

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - Transakcja i przedsięwzięcie

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP), czyli świadczenie usług pożytku publicznego przez podmioty prywatne jest usankcjonowaną prawem polskim formą, współpracy przedsiębiorców prywatnych z jednostkami sektora publicznego na wszystkich szczeblach.

Kluczowe cechy wyróżniające PPP:
 1. wieloletni charakter współpracy
 2. przekazanie zadania własnego jst sektorowi prywatnemu
 3. dystrybucja ryzyka pomiędzy partnerami
 4. wynagrodzenie za wykonywaną działalność
Uwaga:
sektor prywatny działa dla osiągnięcia zysku podmioty publiczne działają na rzecz swoich wyborców PPP jest kompromisem, w wyniku którego obie strony osiągają swój cel.
Informacja zgromadzona na tym portalu jest rezultatem wieloletniej działalności doradczej, szkoleniowej i współtworzenia ram dla partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Przykłady zagadnień, które rozstrzygam najczęściej:

 • Mam pomysł, ale nie jestem pewien, czy wdrożenie w trybie ustawy o PPP jest możliwe i czy będzie korzystne?
 • Inwestycja, którą planujemy realizować w trybie PPP może okazać się koncesją, jak to sprawdzić?
 • Jak wycenić ryzyko, które planujemy przekazać przedsiębiorcy?
 • Jestem przedsiębiorcą, co potrzebuje wiedzieć i jakie czynności podjąć, aby skutecznie wziąć udział w postępowaniu w trybie PPP?
 • Przygotowujemy ogłoszenie o poszukiwaniu partnera prywatnego. Jakie potrzeby i wymagania powinniśmy zawrzeć w treści ogłoszenia?
 • Opracowujemy wielokryterialną ocenę przyszłych ofert. Brak nam pomysłów na dobranie kryteriów, które będą pozyteczne dla oceny najkorzystniejszej oferty.
 • Rozważamy realizację zadania własnego w trybie PPP, ale pod warunkiem, że przedsięwzięcie nie będzie sklasyfikowane na bilansie gminy. Jak zdobyć pewność?
Wstępna analiza jaka powinna być przeprowadzona przed podjęciem każdego nowego przedsięwzięcia PPP to odpowiedź na pytanie: czy wdrożenie w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego daje korzyść kosztową. Zwykle w wyniku analizy ekonomicznej, finansowej i prawnej projektu można określić te jego aspekty, które przesądzą o trybie wdrożenia. Dobre przygotowanie zapewnia optymalne osiągnięcie zakładanych korzyści oraz oszczędności, jakimi musi wykazać się projekt PPP w ciągu swojego cyklu życia.

Na stronie zostały umieszczone materiały, przedstawiające Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako jeden z możliwych sposobów finansowania inwestycji publicznych. Wykorzystanie opcji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i użycia nowych instrumentów finansowych daje dodatkowe możliwości poprzez "zakup inwestycji na raty". Takie ratalne rozłożenie spłaty inwestycji pozwala gminom uniknąć wysokiego udziału kosztów inwestycji w wydatkach budżetowych gminy, zwiększonego zadłużenia i jednocześnie pozwala rozszerzyć front inwestycyjny.

Artykuły, prezentacje, materiały z konferencji PPP, seminaria i szkolenia w zakresie PPP, przykłady projektów PPP w Polsce i za granicą >>

Z poważaniem
Witold Grzybowski


| Zrealizowane projekty i Referencje | Logowanie | Odnośniki do innych stron | Życiorys | Kontakt |
Copyright © 2005 Partnerstwo Publiczno-Prywatne
All rights reserved