PPP
Partnerstwo Publiczno-Prywatne dla samorządów
Projekty samorządowe w Polsce
Umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym
PPP w budownictwie komunalnym
Materiały informacyjne

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP), czyli świadczenie usług pożytku publicznego przez podmioty prywatne jest usankcjonowaną prawem polskim formą, współpracy przedsiębiorczości prywatnej wspartej prywatnym kapitałem z sektorem publicznym na wszystkich szczeblach. Ten instrument rozwoju infrastruktury i świadczenia z jej pomocą usług powszechnego pożytku gospodarczego stanowi rozwiniętą formę inwestowania w sektor publiczny w większości krajów świata. W Polsce dopiero zaczyna nabierać znaczenia .

Zgromadzona tutaj informacja jest rezultatem wieloletniej działalności doradczej w Polsce i za granicą w temacie współpracy partnerskiej. Przedstawiono tutaj doświadczenia opracowania schematów finansowania projektów, których skala i znaczenie, bądź wysoka wartość inwestycji nie pozwalają się obejść pojedynczym źródłem finansowania (środkami publicznymi).

PPP jest dozwolone w Polsce między innymi, ale nie wyłącznie na podstawie Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Inne formy prawne, a szczególnie wielotnie umowy cywilno-prawne skutkuja wspólpraca podmiotów publicznych i partnerów prywatnych, co ma w Polsce miejsce od wielu lat w sektorze wodno-kanalizacyjnym, utylizacji odpadów, a ostatnio w budownictwie komunalnym dla gmin, gdzie zostaly wykonane pierwsze projekty. Zarządzanie projektem przystosowanym do wdrożenia w trybie PPP oraz przygotowanie najważniejszego elementu, jakim jest Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym stanowi istotną część oferowanej tutaj praktyki doradczej.

Wstępna analiza jaka powinna być przeprowadzona przed podjęciem każdego nowego przedsięwzięcia PPP to odpowiedź na pytanie: czy wdrożenie w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego daje korzyść kosztową. Zwykle w wyniku analizy ekonomicznej, finansowej i prawnej projektu można określić te jego aspekty, które przesądzą o trybie wdrożenia. Dobre przygotowanie zapewnia później optymalne osiągnięcie zakładanych korzyści oraz oszczędności, jakimi musi wykazać się każdy zaakceptowany projekt PPP w ciągu swojego cyklu życia.

Na stronie zostały umieszczone materiały, przedstawiające Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako jeden z konkurencyjnych sposobów finansowania inwestycji publicznych. Wykorzystanie opcji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i użycia nowych instrumentów finansowych daje dodatkowe możliwości poprzez "zakup inwestycji na raty". Takie ratalne rozłożenie spłaty inwestycji pozwala gminom uniknąć wysokiego udziału kosztów inwestycji w wydatkach budżetowych gminy, zwiększonego zadłużenia i jednocześnie pozwala rozszerzyć front inwestycyjny. Przygotowanie projektów PPP wymaga nowych metod i instrumentów, które są dostępne praktycznego użycia w realizowanym projekcie.

Witryna informuje również o przebiegu prac Rządu Polskiego w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego.
Zachęcamy do korzystania z materiałów, umieszczonych na stronie. Z poważaniem
Witold Grzybowski
| Zrealizowane projekty i Referencje | Logowanie | Odnośniki do innych stron | Życiorys | Kontakt |
Copyright © 2005 Partnerstwo Publiczno-Prywatne
All rights reserved