Partnerstwo Publiczno-Prywatne dla samorządów
Umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym
Partnerstwo Publiczno-Prywatne: często zadawane pytania
Dialog konkurencyjny
Poszukiwanie inwestora

Dialog techniczny a przygotowanie inwestycji

Dialog techniczny jest nieocenionym "skrótem" w procesie definiowania przedsięwzięcia oraz sprawdzenia jakie warunki musi ono spełnić, aby okazało się atrakcyjne dla sektora prywatnego (inwestorów i wykonawców) oraz czy i jak może zostać sfinasowane.

Osobiście przygotowałem i kierowałem prowadzeniem 4 dialogów technicznych, z których dwa zaowocowały podpisaniem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i koncesji, a kolejne dwa spowodowały, że rozpoczęto wstępne prace analityczne w ramach 2 nowych projektów (mieszkalnictwo oraz usługi).
Dialog techniczny nie zobowiązuje zamawiającego do dalszych czynności, jeżeli planowane przedsięwzięcie okaże się nie wykonalne, jednakże w praktyce dialog techniczny pozwala na dokonanie modyfikacji skutkujących podniesieniem atrakcyjności przedsięwzięcia.

Dialog techniczny uregulowany jest w art. 31 a, b , c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).
Powyższy teskt ustawy zastępuje dotychczasowy tekst ujednolicony na dzień 19 października 2014 r.

Proponowany cykl przygotowania dialogu technicznego jest następujący

  1. Identyfikacja podstawowych celów projektu
  2. Przygotowanie opisu celów projektu i danych dla przygotowania informacji dla inwestora
  3. Powołanie komisji dla przeprowadzenia dialogu technicznego
  4. Przygotowanie regulaminu działania komisji
  5. Przygotowanie treści ogłoszenia o planowanym dialogu wraz z załącznikami
  6. Przygotowanie tzw. "scenariusza dialogu technicznego"
  7. Wystosowanie zaproszeń do podmiotów, które zgłosiły udział
  8. Prowadzenie dialogu i protokołowanie przebiegu
  9. Przygotowanie wniosków z dialogu technicznego.
Umiejętne poprowadzenie dialogu technicznego w oparciu o prawidłowo skonstruowany "scenariusz" stanowi najistotniejszy warunek powodzenia dialogu, czyli uzyskanie konkretnych i porównywalnych informacji od uczestników dialogu. Nabyte doświadczenie pozwala mi na przygotowanie i przeprowadzenie dialogu w sposób pozwalajacy zamawiającemu na odpowiedzialne podjęcie konkretnych decyzji co do dalszych działań.
| Strona główna | Projekty i Referencje | Artykuły | Życiorys | Kontakt |