Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym
Dialog techniczny
Poszukiwanie inwestora
Kontakt

Partnerstwo Publiczno-Prywatne: często zadawane pytania

1. Czy partner prywatny może wyjść z inicjatywą realizacji projektu?
2. Czy partner prywatny musi być wyłoniony w procesie przetargu?
3. Jakie są możliwości łączenia środków Unijnych ze środkami prywatnymi?

1. Czy partner prywatny może wyjść z inicjatywą realizacji projektu?

Tak, partner prywatny może zwrócić się z inicjatywą realizacji projektu do podmiotu publicznego. Mówi o tym Art.10 ustawy: 1. Podmiot zainteresowany realizacją określonego przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego może zgłosić wniosek do podmiotu publicznego z propozycją realizacji tego przedsięwzięcia. Zwykle za tym pytaniem kryje się logiczny wywód: "mój pomysł - moja realizacja". Jednakże w tym wypadku ustawodawca nie przewiduje przywileju dla pomysłodawcy. 2. Podmiot, który złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie może być traktowany w sposób szczególny przez podmiot publiczny w trakcie postępowania o wybór partnera prywatnego.

2. Czy partner prywatny musi być wyłoniony w procesie przetargu?

Partnerstwo publiczno-prywatne jest szczególną formą zamówienia publicznego i odbywa się z zaangażowaniem środków publicznych. Najbardziej stosowną formą przetargową będą negocjacje z ogłoszeniem, przy czym należy zaznaczyć, że w wypadku przedsięwzięcia w trybie PPP zgoda Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie będzie wymagana (zgodnie z Art. 14 ustawy o PPP).

3. Jakie są możliwości łączenia środków Unijnych ze środkami prywatnymi?

Praktyka międzynarodowa wskazuje na możliwość łączenia środków pochodzących z funduszy unijnych oraz kapitału prywatnego w jednym projekcie. Są to zwykle projekty duże a wśród nich można wymienić: Lotnisko w Atenach z grantem 250 mln Euro z Funduszu Spójności (około 9% kosztu całkowitego projektu), Projekt gospodarki ściekowej w rejonie Dublina z grantem 133 mln Euro z Funduszu Spójności (około 72% kosztu całkowitego projektu), międzynarodowy projekt kolejowy Hiszpanii i Francji z grantem TEN-T w wysokości 55 mln Euro (około 5% wartości projektu). W Polsce takich przykładów na razie nie ma i raczej pojawią się dopiero w nowym okresie programowania po dokonaniu pewnych zmian w tresci traktatu akcesyjnego.
| Strona główna | Projekty i Referencje | Artykuły | Rejestracja | Odnośniki do innych stron |