Dialog techniczny
Umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym
Dialog konkurencyjny
Poszukiwanie inwestora
Kontakt

Regulacje prawne: Partnerstwo Publiczno-Prywatne i Koncesje

Partnerstwo publiczno-prywatne i koncesje są uregulowane w Polsce przez następujące akty prawa:

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177)

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

| Strona główna | Projekty i Referencje | Artykuły | Rejestracja | Życiorys |