Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym
Dialog techniczny
Partnerstwo Publiczno-Prywatne dla samorządów
Kontakt

Pomoc w znalezieniu potencjalnych inwestorów i zorganizowanie wstępnych negocjacji.

Dla gotowych i prawidłowo przygotowanych prospektów inwestycyjnych ze wstępna dokumentacją, proponujemy pomoc w identyfikacji partnerów prywatnych oraz zorganizowanie wstępnego spotkania stron w celu określenia pozycji. Jeżeli projekt jeszcze nie jest gotowy, wraz z zespołem przygotowyjemy się oceną projektu pod kątem zainteresowania inwestorów branżowych i kapitałowych. Określamy zakres działań zmierzających do przystosowania projektu przyszłego przedsięwzięcia w taki sposób, aby był on zrozumiały dla potencjalnego inwestora, zgodny z wymaganiami rynku i i stanowił podstawę dla prowadzenia wstępnych negocjacji w ramach trybu zwanego dialog konkurencyjny ( według ustawy, prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004) W ramach zdefiniowania projektu dokonujemy również oceny jego atrakcyjności z punktu widzenia inwestora oraz instytucji finansującej.


Proponowany cykl przygotowania projektu jest następujący:

  1. Identyfikacja projektu
  2. Zdefiniowanie głównych przepływów finansowych przedsięwzięcia
  3. Przedefiniowanie lub adaptacja projektu w celu optymalizacji
  4. Przygotowanie opisu celów projektu i podstaw dla przygotowania informacji dla inwestora
  5. Przygotowanie alternatywnych scenariuszy przepływów finansowych
  6. Przygotowanie wstępnej analizy finansowej w części przychodowej i kosztowej
  7. Sporzadzenie wymaganej projekcji finansowej (zwykle okres 20 lat)
  8. Sprawdzenie trwałości projektu na okres finansowania
  9. Przygotowanie skróconego prospektu inwestycyjnego dla ogłoszenia zamówienia publicznego
  10. Przygotowanie projektu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Nasz udział w dalszych pracach polega na takim skonstruowaniu modelu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, aby była ona zgodna z prawem polskim oraz wymaganiami stron. Negocjacje doprowadzenia do kompromisu stron prowadzone sa zwykle w taki sposób, aby ustalenia zostały wprowadzane na bieżaco w model umowy głównej.
| Strona główna | Projekty i Referencje | Artykuły | Rejestracja | Życiorys |