Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym
Dialog techniczny
Poszukiwanie inwestora
Kontakt

Partnerstwo Publiczno-Prywatne w budownictwie komunalnym

Autor zrealizował konkretne przedsięwzięcia od roku 2006, ktore zaowocowały wygranymi przetargami I realizacją małych i średniej wielkości projektów w gminach na terenie Polski.
Opracowany schemat finansowania budownictwa komunalnego pozwala gminom pozyskać możliwość korzystania ze znacznego zasobu mieszkaniowego bez potrzeby ponoszenia wydatku kapitałowego. Gmina występuje tutaj w formie najemcy, a inwestycja jest finansowana przez bank dewelopera, który w oparciu o tzw "project finance", czyli na poczet przyszłych wpływów gwarantowanych przez odpowiednio skonstruowaną umowę cywilno-prawną użycza deweloperowi wieloletniego kredytu (takie wyspecjalizowane produkty finansowe zostały przygotowane przez 3 banki w Polsce specjalnie dla finansowania omawianego schematu). Proponowana metoda pozwala na szybkie i nie obciążające nadmiernie budżetu gminy realizacje inwestycji. Po okresie spłaty i zakończeniu umowy, zasób mieszkaniowy przechodzi na własnośc gminy.

W ramach przygotowania projektu proponujemy następujące czynności:

- Przygotowanie wstępnej specyfikacji
- Sporządzenie modelu finansowego (w kilku wariantach) dla podjęcia decyzji o przedsięwzięciu
- Przygotowanie dokumentacji przetargowej
| Strona główna | Projekty i Referencje | Artykuły | Rejestracja | Odnośniki do innych stron |