Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym
Dialog techniczny
Poszukiwanie inwestora
Kontakt

Referencje

1. Zamek "Książ"w Wałbrzychu
2. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej, Departament Polityki Regionalnej
3. Ministerstwo Gospodarki, Departament Instrumentów Wsparcia
4. Ministerstwo Infrastruktury, Departament Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
5. Starostwo powiatowe w Lidzbarku Warmińskim
6. Urząd miasta Sopotu, Wydział Inwestycji
7. Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

Ważniejsze projekty, wykonane indywidualnie oraz w ramach kontraktów General Consulting Sp. z o.o.

 1. W roku 2014 w składzie zespołu Collect Consulting S.A. brałem udział w postępowaniu, które skutkowało zawarciem umowy o koncesji na usługi z Gminą Wałbrzych. Postępowanie dotyczyło trzeciego co do wielkości w kraju zamku "Książ". Obecnie (2015) pracuję nad kolejną koncesją dla jednej z największych placówek muzealnych na Śląsku. Umowa o koncesji stanowi integralną część wykonywanych zleceń.
 2. PPP FSVC USAID BEA ekspert w Macedonii. 2009
 3. Wstępne studium wykonalności dla Sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji z siedzibą w Katowicach na zlecenie UM Katowice. Wartość inwestycji około PLN 160 milionów (obecnie realizowane). 2008
 4. Opracowanie dot. Warunków wdrożenia i finansowania przedsięwzięcia pt: "Budowa Centrum Przesiadkowego w Gminie Zabrze" na zlecenie UM w Zabrzu. Wartość inwestycji około PLN 380 milionów. 2008 (obecnie realizowane). 2008
 5. Ekspertyza dotyczącą skutków zmiany trybu sprawozdawczości finansowej dla przedsięwzieć PPP w ramach Międzynarodowych Standartów Sprawozdawczości Finansowej (IAS) proponowanych przez Komisję Europejską i znanych szeroko pod nazwą "IFRIC 12". Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. 2008
 6. Przygotowanie pełnej koncepcji finansowania i organizacji (wraz z dokumentacją przetargową w trybie dialogu konkurencyjnego oraz regulaminem wyboru inwestora) dla inwestycji pt: "Termy Warmińskie" o wartości PLN 90 milionów, na zamówienie Starosty Powiatu Lidzbarskiego. 2007
 7. Przygotowanie koncepcji wdrożenia, organizacji dopuszczalnych form prawnych i schematu finansowania inwestycji pt: Spalarnia odpadów stałych dla Remodis Polska Sp. z o.o. we współpracy z Kancelaria prawną Baker & McKenzie i prof. Michałem Kuleszą. Projekt o wartości ponad PLN 100 millionów z finansowaniem ze środków publicznych krajowych, środków pomocowych UE oraz środków inwestora prywatnego. 2007
 8. Opracowanie koncepcji finansowania i organizacji przedsięwzięcia w sektorze gospodarki odpadami stałymi dla Związku Gmin Karkonoskich, Dolny Śląsk, wraz z przygotowaniem i negocjacją umów pomiędzy inwestorem prywatnym oraz Związkiem Gmin Karkonoskich. Wartość projektu PLN 12 milionów. 2007
 9. Przygotowanie przetargu w trybie PPP wraz z pełną dokumentacją na wynajem mieszkań na cele gminne na zamówienie gminy Szubin. Wartość PLN 4 miliony . 2006-2007
 10. Opracowanie koncepcji inwestycji w sektorze bio-paliwowym z Krajowa Spółką Cukrową oraz inwestorami prywatnymi. Wartość projektu PLN 112 milionów. 2006-2007.
 11. Koncepcja finansowania dojazdu do austostrady A4 z Legnickiego parku przemysłowego na zlecenie De Loitte. Wartość PLN 7 milionów. 2007
 12. Koncepcja finansowania i organizacji przedsięwzięcia gospodarki ściekowej - dla Gminy Prusie, Dolny Śląsk. Wartość PLN 80 milionow. 2006
 13. Koncepcja finansowania i organizacji przedsięwzięcia gospodarki ściekowej - dla Gminy Bolków, Dolny Śląsk. Wartość projektu PLN 65 milionów. 2005
 14. Wielofunkcyjna Hala Sportowa na Granicy miast Gdańska i Sopotu ( Studium wykonalności i pozyskiwanie inwestorów).Wartośc projektu PLN 350 milionów. 2004-2006
 15. Aqua Park dla Jeleniej Góry: studium wykonalności i przygotowanie negocjacji z inwestorami. Wartośc projektu PLN 60 milionów. 2004-2006
 16. Gmina Lubin - budownictwo mieszkaniowe; przygotowanie sektorowego projektu PPP. Wartość PLN 17 milionów. 2005-2006
 17. Budowa fabryki bioestrów w Kędzierzynie-Koźlu - nadzór inwestycyjny. Uzyskanie pozwolenia na budowę. Wartość projektu PLN. 120 milionów. 2005-2007
 18. Doradztwo inwestycyjne dla klientów prywatnych w sektorze energii odnawialnej i nieruchomościach komercyjnych.
 19. Regularny udział w szkoleniach i konferencjach branżowych o tematyce PPP w Warszawie oraz w większości regionów kraju.
 20. Współpraca z MGG Conferences od 2003 roku.
| Strona główna | Artykuły | Rejestracja | Odnośniki do innych stron |