Koncesja a PPP
Umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym
Dialog techniczny
Poszukiwanie inwestora
Kontakt

Umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym

Propozycje stworzenia wzorów umów o partnerstwie publiczno-prywatnym wprawdzie doczekały się realizacji, jednakże osiągalne wzory umów nie tylko nie adresują wielu istotnych zagadnień, ale stanowią szablon, który dopiero po pracochłonnej adaptacji może zostać użyty na potrzeby transakcji. Szablony umów są przydatne w części tych zapisów, które noszą charakter ogólny, jednakże wszelkie rozwiązania szczegółowe oraz wynegocjowane warunki muszą zostać osobno opisane i dostosowane każdorazowo do uzgodnionych celów projektu.
Treść umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz tytuły poszczególnych klauzul omawia publikacja pt:
"Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym, ramy określające standardową zawartość", wydana przez Ministerstwo Gospodarki, Autor: Witold Grzybowski

Publikacja jest również do pobrania w następujących portalach:
Ministerstwo Gospodarki
PARP
UEPA
Ministerstwo Gospodarki 2
Promocja dla Samorządów
oraz wielu innych portalach administracji centralnej.
| Strona główna | Projekty i Referencje | Artykuły | Rejestracja | Życiorys |