Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym
Dialog techniczny
Poszukiwanie inwestora
Kontakt

Ustawa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym

Definicja PPP w Ustawie z 2008 : Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsiewziecia oparta na podziale zadan i ryzyk pomiedzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.

Poprzednia definicja PPP: Partnerstwo publiczno-prywatne, w rozumieniu ustawy o PPP - to oparta na umowie współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, służąca realizacji zadania publicznego, w ramach której partner prywatny w całości albo w części poniesie nakłady na wykonanie przedsięwzięcia będącego przedmiotem współpracy lub zapewni ich poniesienie przez osoby trzecie.

Obowiązująca Ustawa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym >>

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi >>

Poprzednia USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169 poz.1420) >>
| Strona główna | Projekty i Referencje | Artykuły | Rejestracja | Życiorys |